Jogi nyilatkozat

TÖRŐDÜNK ÜGYFELEINK TITKOSSÁGÁVAL ÉS VÉDJÜK AZT

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Számunkra kiemelten fontos, hogy kapcsolatban maradjunk Önnel. Mindazonáltal, az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Szabályzata (GDPR) értelmében az Önnel folytatott későbbi kommunikációhoz, illetve a szolgáltatásainkkal kapcsolatos kereskedelmi információk Önnek történő elküldéséhez hozzájárulását kell kérnünk.
Reméljük, Ön is szeretne kapcsolatban maradni velünk. 2018. május 25. után csak akkor kommunikálunk Önnel, ha megkaptuk az erre vonatkozó engedélyét. Hozzájárulása önkéntes, és bármikor visszavonhatja azt.
A fentieken túl, szeretnénk arról is tájékoztatni, hogy az Általános Adatvédelmi Szabályzat nem érinti a jelenlegi együttműködésünk módját, különös tekintettel arra, hogy a köztünk fennálló szolgáltatásnyújtási szerződést, adott esetben, nem kell módosítani.

A MARKETING ÉS KERESKEDELMI CÉLÚ KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Ki az adatkezelőnk?
Az adatkezelő a varsói bejegyzett című (cím: ul. Bracka 16, 00-028 Varsó, Lengyelország) Orbis S.A.. Ha a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérése vagy kérdése van, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi címen: pl.gdpr@accor.com.
Milyen alapon és milyen célból használják a személyes adatokat?
A személyes adatok feldolgozásának elsődleges célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, ami magába foglalja a hotelünkben végzett foglalások, valamint az itt tartózkodások kezelését, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelést (például a szerződés szerinti fizetések vonatkozásában).
A személyes adatok általunk történő feldolgozásához való hozzájárulás önkéntes, azonban szükséges a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, valamint a szolgáltatások nyújtásához, illetve az azokért történő fizetéshez kapcsolódó jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez.
Bizonyos esetekben személyes adatait törvényes érdekek alapján is feldolgozhatják, beleértve:

az üzleti kapcsolatok építése és fenntartása;
a termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz kapcsolód direct marketing, amely lehetővé teszi, hogy Ön hozzáférjen társaságunk aktuális és promóciós ajánlataihoz;
belső piaci elemzések összeállítása;
adatok megosztása valamelyik AccorHotels Csoport márka alatt működő hotelekkel, illetve az Orbis Csoport és az Accor Csoport társaságaival, valamint hotel szolgáltatókkal.
Mi történik, ha nem szeretném az adataim további feldolgozását?
A személyes adatok adatmegosztás, marketing, üzleti kapcsolat kezelés és fenntartás, illetve belső piaci elemzés összeállítása céljából történő feldolgozása esetén Ön bármikor kifejezheti tiltakozását, ha kapcsolatba lép az adatvédelmi tisztviselővel az alábbi címen: pl.gdpr@accor.com.

Ki férhet hozzá személyes adataimhoz?
A személyes adatok megoszthatók a valamelyik AccorHotels Csoport márka alatt működő hotelekkel, illetve az Orbis Csoport és az Accor Csoport társaságaival, valamint hotel szolgáltatókkal. A személyes adatok átadhatók (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik országok számára is, mely esetben megfelelő óvintézkedések történnek, illetve a személy, akinek személyes adatait továbbították, hozzáférhet az adatokhoz, az alkalmazott biztonsági intézkedésekre vonatkozó információkhoz, valamint ismerheti a helyet, ahová adatait elküldték.

Milyen jogaim vannak az adataim feldolgozásához kapcsolódóan?
Joga van ahhoz, hogy hozzáférést, helyesbítést, törlést, átadást vagy korlátozást kérjen az adatfeldolgozáshoz kapcsolódóan, valamint joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen az illetékes felülvizsgálati hatóságnál.

Mennyi ideig őrzik meg a személyes adatokat?
Az adatok feldolgozása addig történik, ameddig kifogást nem emel ez ellen, és/vagy a nyújtott szolgáltatások biztosításához, illetve az azokért történő fizetéshez kapcsolódó, alkalmazandó jogi előírások szerinti időtartamig.

Hol kaphatok további, részletesebb információkat?
Részletesebb információkért, kérjük, tanulmányozza az adatvédelmi nyilatkozatunkat, amely az alábbi címen érhető el: www.orbis.pl, vagy lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel az alábbi helyen: pl.gdpr@accor.com.